ŠOLA2017-02-23T10:54:32+00:00

Certificirani programi

Today’s beauty professionals need to know more than hair and skincare, they must be competent in all aspects of their craft. For this reason, Make-up Designory has created a group of classes in make-up artistry to help students of cosmetology and esthetics and licensed professionals meet the full needs of their clientele. The courses are held conveniently at MUD’s main campuses, Partner Schools, and internationally at MUD Studios.

Level II

Individualni tečaji

Make-up Designory has courses and groups of courses to meet the needs of licensed professionals. For this reason, all classes require Beauty Essentials as a prerequisite. All classes are also offered as continuing education for beauty professionals. These courses have been developed to build upon one another, so that students will benefit from the combined materials and the progressive nature of the curriculum. MUD has created groups of classes to illustrate possible combinations. These groups are designed to provide comprehensive training in various aspects of make-up artistry.

Odlična metodologija izobraževanja

Tečaji, ki jih izvajajo MUD studiji, temeljijo na enako izjemni metodologiji izobraževanja in usposabljanja inštrukotrjev, s katero je MUD postal temelj izobraževanja o umetnosti ličenja. Tečaji izhajajo iz prav enakega učnega načrta, kot ga imajo daljši izobraževalni programi MUD, le da so razdeljeni na manjše module. Module lahko kombinirate po več skupaj ali se odločite za vsakega posamezno. To omogoča, da študent svoje izobraževanje lahko nadaljuje tudi na enem izmed glavnih centrov izobraževanja MUD.

MUD Studio združuje prodajo kozmetike in izobraževanje, zato lahko strankam ponudi tako uradno priznane izdelke MUD kot tudi neprekosljivo izobraževanje o umetnosti ličenja. Dobrodošli ste vsi, ki se navdušujete nad delavnicami ličenja in tudi tisti, ki bi želeli po končanem tečaju ličenja pridobiti certifikat.

Profesionalni odnosi

Make-Up Designory kot izobraževalna institucija se zaveda, da študentje, inštruktorji in administrativno osebje, ki se danes srečujejo v šoli, bodo nekoč lahko delovali skupaj. Zato si prizadevamo, da v našem okolju ohranjamo spoštljive medsebojne odnose. Študente naprošamo, da se do šolskega okolja vedejo kot do svojega delovnega mesta, kar pomeni da ves čas vzdržujejo primerno osebno in profesionalno higieno. Od njih se tudi pričakuje, da svojo delovno površino in učilnico v celoti ohranjajo na profesionalnem nivoju. Študentje morajo vsak dan skrbeti za čistočo opreme, delovne površine in ogledal v učilnici. Poleg omenjenega inštruktorji predstavijo tudi druge določbe primernega vedenja, kot so uporaba mobilnih telefonov, prehranjevanje v učilnici, žvečenje in drugo.

MUD svoje izobraževalne programe aktivno izvaja v strogo strokovnem okolju. Za povečanje učinkovitosti učnega procesa od študentov pričakujemo, da so pripravljeni prevzeti obe vlogi, umetnika ličenja in tudi modela. Študent kot umetnik ličenja svojo vlogo prevzame resno in odgovorno, kot da bi deloval v resničnem okolju. Od njega se pričakuje vljudnost in profesionalnost. Slednje se navezuje na ohranjanje čistoče delovne površine, zagotovljanje modelu občutek ugodja in zaščito njegovih oblačil s pregrinjalom. V vlogi modela mora biti študent v tišini in miru pripravljen sodelovati z umetnikom ličenja, ne da bi ob tem izražal kakršnakoli mnenja in dajal nasvete.

Zahtevana prisotnost

Od študentov pričakujemo profesionalen odnos in odgovornost do svojih obveznosti. Med slednje sodi točnost prihajanja na predavanja in pripravljenost na tekoče obveznosti. MUD inštruktorji pričakujejo, da ima študent vsak dan pripravljeno svojo delovno površino. Namen je ustvariti odnos in navade, ki bodo študentu zelo koristile v njegovi karieri. Svetujemo, da se izogibate zamujanju in izostankom, saj škodujejo učnemu načrtu in vašim rezultatom izobraževanja.
Za pridobitev diplome je obvezna vsaj 90% prisotnost na predavanjih. Za zamujanje in neprisotnost na predavanjih ni tolerance. K zamujanju sodi netočnost prihanja na predavanja, po premoru, kosilu ali predčasen odhod s predavanj. Za natančno opredelitev zamude, inštruktorji zaokrožijo na najbližjih četrt ure. Študent, ki se ne pojavi na predavanju, ima za tisti dan označen popoln izostanek v številu ur.

Za študenta, ki ne dosega minimalne zahtevane prisotnosti (90%), šolska komisija (šolski direktor, inštruktor in vodja izobraževanj) odloča o izključitvi ali morebitnem dodatnem izobraževanju oziroma dodatnem materialu, ki ga zaradi neprisotnosti študent ni pridobil.

Obvezne naloge

Poleg razrednih nalog morajo študentje opraviti tudi vse domače naloge. Vsak inštrukotr dodeli domačo nalogo skupaj z datumom oddaje. Pravočasno oddana naloga pomeni popolno izpolnitev dolžnosti, medtem ko za oddano nalogo z zamudo prejmete le polovični izkupiček. Če na dan oddaje naloge študent beleži odsotnost, jo mora za pridobitev vseh točk oddati prvi dan ponovne prisotnosti. V primeru, da študent izpusti določeno obveznost ali test, mu inštruktor poda vsa navodila, da zamujeno nadoknadi. Slednje lahko opravi samo v času trajanja programa.